เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล: itc@cmtc.ac.th
โทรศัพท์: 053217708
แฟกซ์: 053221599
เบอร์มือถือ: 0818849347
http://www.cmtc.ac.th